Menu ×
 Join hands with us. Enroll as a member. Work for a cause. Join Us
Rescue Helpline Numbers Thane Forest Control Room National Park Control Room
9769335531 / 9821134056 +91 2225445459 / +91 2225442110 +91 2228866449
Area Rescuer name Contact no
Virar to Bhayandar Abhijeetkumar 7507072103
  Amit Adhav 9975762114
Mira Road to Bhayandar Aman Salia / Pawan Parekh 7208763856 / 8976771281
Dahisar to Borivali Omkar Deherkar 9833177232
Chaityanya Keer 8097389291 / 8108902286
Rishabh Shah 9820494590
Beena Thakkar 8097385820
Borivali to Malad Santosh Shinde 9769335531
Shreepad Dandekar 9870785645 / 9819555986
Umesh Sawant 9867722401
Ashok 9920346996
Bunkim Thakkar 8898034344
Omkar Pai 8108510332
Goregaon to Santacruz Prabhu Sawami 8425915747 / 8108325192
Kaushal Dube 8082121843
Harshal Khandve 9820340740
Pramod Tiwari 8898847340
Yogesh Patel 9773197644
Bandra to Churchgate Anuj 9833687323
Ganesh Salunkhe 9594955096
Siddhi Ghadigaonkar 9167344204
Suresh 7738218629
Palghar Vaishali Chauhan 9765472264